26 januar 2006

dit-dit-dit dah-dah dit-dit-dit

Da vi først "landede" i Australien efter vores periode i Singapore, boede vi hos Annas forældre i de første par måneder.
En aften ved middags bordet spurgte svigermor om der var nogen af os der vidste hvad SMS stod for. Jeg forklarede at det stod for Short Message Service og at det var et system man bruger til at sende tekstbeskeder imellem mobiltelefoner (Jeg vil tro at på det tidspunkt havde jeg stadig for vane at kalde dem "hand phones", som de gør i Singapore)
Hun undrede sig over det fordi hver dag i toget på vej til arbejde i Sydney, hørte hun et stykke Morse kode: "dit-dit-dit dah-dah dit-dit-dit". Hun forklarede at det i Morsekode er bogstaverne S-M-S. I hendes unge dage var hun radiotelegrafist ombord på et skib og kender derfor Morsealfabetet udenad (hun havde taget uddannelsen som telegrafist så hun kunne sejle med på det samme skib som min svigerfar, jeg går ud fra at hun havde hørt alle historierne om sømænd, havne og piger).
Jeg spekulerer på hvor mange der ved at tonerne der signalerer "ny tekstbesked" på deres mobiltelefon er i Morsekode og betyder SMS, jeg gjorde ikke.


Vil du vide mere?
Morsealfabetet
SMS
Mother-in-law

Ingen kommentarer: